Jak je to s odpočíváním v mateřské škole?

Jak je to s odpočíváním v mateřské škole?

V současné době je téma poobědového odpočívání v mateřské škole (dále MŠ) stále aktuální.

Tento příspěvek je krátkým zamyšlením nad touto problematikou zejména z pohledu Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV), mých praktických zkušeností i příkladů z rozmanitých MŠ. RVP PV tvoří obecně závazný rámec pro tvorbu školních vzdělávacích programů MŠ uvedených v Rejstříku MŠMT (veřejné školy, velká část soukromých škol).

Jaké konkrétní povinnosti vyplývají z RVP PV?

„V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí (např. dětem s nižší potřebou spánku je nabízen jiný klidný program namísto odpočinku na lůžku). Donucovat děti ke spánku na lůžku je nepřípustné“ (RVP PV, platná verze od 1. září 2021, bod 7.2)

Tedy každé dítě má nárok na respektování jeho individuálních potřeb.

Důležité je zmínit, že jako učitelé (průvodci) primárně respektujeme individuální a aktuální potřeby dítěte, a to i v případě, že se odlišují od potřeb rodičů.

Potřeby dítěte mohou být každý den jiné, např. v souvislosti s realizovaným programem v MŠ. Také nemusí souviset s věkem dítěte, tzn. i nejmladší dítě může mít nižší potřebu spánku a naopak předškolák může mít někdy (nebo vždy) potřebu spát.

Přesný čas pobytu dítěte na lůžku není nikde stanoven. Považuji za důležité, aby každé dítě mělo možnost usnout, pokud to potřebuje.

V praxi to zpravidla vypadá tak, že děti přibližně půl hodiny relaxují na lůžku a některé usínají. Děti s nižší potřebou spánku mají poté možnost vstát, převléknout se (pokud jsou v pyžamu) a věnovat se klidnému programu mimo lůžko, tzn. např. klidná hra na koberci, volné tvořivé aktivity u stolku aj.

Ideální je, pokud má dítě možnost aktivity volně střídat. Určitě není pro dítě dobré, aby sedělo např. po celou dobu u stolu.

Zažila jsem, že si dítě samo řeklo, že chce zůstat ještě chvíli na lůžku a hrát si tam. V tom asi není žádný problém, jen doporučuji v tomto případě pro dítě upravit světelné podmínky a nechat mu vybrat takovou hru nebo činnost, která nebude rušit ostatní spící děti. Zde je třeba zdůraznit, že takovéto situace by měly být spíše ojedinělé, protože dle RVP PV má být dětem nabízen klidný program namísto odpočinku na lůžku.

Organizace odpoledního odpočívání závisí na prostorových podmínkách MŠ. Výhodou je oddělená ložnice a herna, kde se děti vzájemně neruší, ovšem učitel/ka musí zajistit dohled v obou místnostech.

Zásadní je nastavení pravidel chování. Viděla jsem několikrát realizaci diferencovaného odpočinku i v menší místnosti (spící i nespící děti pohromadě) a fungovalo to. Je ve vlastním zájmu dětí s nižší potřebou spánku pravidla respektovat.

Věřím, že tento krátký příspěvek byl pro Vás užitečný a pokud budete chtít v této oblasti individuální konzultaci, budu ráda, když se na mě obrátíte

Pokud jste rodič dítěte, které teprve čeká „velký krok“ do nového prostředí školky, tak Vás srdečně zveme do našeho kurzu Adaptace hravě

Ukazuje možnosti, jak propojováním smyslů můžeme dětem pomoci porozumět a lépe se orientovat v dění okolo. Jsou to „drobné korálky“ (jednoduché techniky, pomůcky a tipy), které mohou v konečném důsledku dětem adaptaci na školku usnadnit. To vše citlivě a s maximálním ohledem na zájmy a potřeby dítěte i celé rodiny.

Komentáře jsou vypnuté.