Lektorská činnost

Lektorská činnost

  • Vedení rozmanitých vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti předškolního věku nebo workshopů pro děti a jejich rodiče.
  • Zajištění individuálního přístupu pro děti v povinném předškolním vzdělávání i pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Ve spolupráci s dalšími subjekty pořádání odborných vzdělávacích kurzů, workshopů pro rodiče nebo pomáhající profese.

Obsah vzdělávacích kurzů pro dospělé je přizpůsoben přání objednatele. Základní témata kurzů mohou být zaměřena na problematiku výběru vhodné školy, pedagogických strategií a podpory dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pro děti se konkrétně může jednat o hudebně-pohybovou výchovu, jógu, environmentální programy, tvořivé aktivity, předškolní přípravu a jiné. Náplň jednotlivých aktivit respektuje individuální potřeby, zájem a přání účastníků. Při vzdělávání jsou uplatňovány moderní metody a formy vzdělávání. Základem je hra a prožitkové učení. Děti dostávají vždy prostor pro vlastní vyjádření (komunitní kruh před zahájením aktivity) i pro závěrečné zhodnocení. Spolurozhodují o tom, kterým aktivitám (odpovídajícím zaměření kurzu) se budou věnovat v dalších lekcích. Rodiče jsou na všech kurzech vítáni, část kurzů (workshopů) je určena přímo pro děti a jejich rodiče.

Nabídka zápisů do KURZŮ pro předškolní děti nebo workshopů pro děti a rodiče (Praha) od září 2023 bude zahájena v květnu 2023. Sledujte informace na těchto stránkách nebo nám můžete napsat a my Vám nabídku zašleme.