Služby

Služby

Lektorská činnost

  • Vedení rozmanitých vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti předškolního nebo školního věku
  • Zajištění individuálního přístupu pro děti v povinném předškolním vzdělávání, s odlišným mateřským jazykem i pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Ve spolupráci s dalšími subjekty pořádání vzdělávacích kurzů, workshopů pro rodiče nebo pomáhající profese