Konzultace a kurzy

Konzultace a kurzy

Online konzultace

Probíhá prostřednictvím aplikace Google Meet.

Vychází z analýzy potřeb klienta a dostupných informací.

Po konzultaci obdržíte písemné shrnutí, včetně případných dalších relevantních odkazů, inspirací a informačních materiálů.

Jednorázová online konzultace 1 hod.

Běžná cena: 900 Kč


Online kurz Adaptace hravě

Součástí je jednorázová online konzultace.

Běžná cena: 1029 Kč