Jakou školu (mateřskou, základní) vybrat pro své dítě?

Jakou školu (mateřskou, základní) vybrat pro své dítě?

Výběr školky nebo školy

Níže předkládám některé praktické tipy, které Vám mohou pomoci při výběru té správné školy pro Vaše dítě. Pokud tento materiál pomůže jednomu z Vás, splnil svůj účel.

Přeji Vám, ať najdete takovou školu, kde bude Vaše dítě spokojené a bude se s radostí rozvíjet a učit.

Kdo hledá, ten najde

Dnes už máme naštěstí více možností výběru. Zejména ve větších městech nemusíte volit pouze svou „spádovou“ školu. Zatím je vzdělávání mimo „hlavní proud“ nazýváno jako alternativní, ale je klidně možné, že vzhledem k současnému vývoji budou brzy tyto přístupy stále více vyhledávány a považovány za ty skutečně pro děti užitečné.

Nutno ale zmínit, že mezi veřejnými školami máme mnoho velmi kvalitních a pokrokových škol, a to i přesto, že počet dětí na jednoho učitele je zde dle mého názoru opravdu vysoký.

Informujte se tedy o všech možnostech vzdělávání ve svém okolí (veřejné, komunitní a soukromé školy, pro mladší děti dětské skupiny, individuální nebo skupinové hlídání s programem apod.). Komplexnost informací Vám pomůže rozhodnout se správně.

Promyslete, jaké máte požadavky na vzdálenost školy od místa Vašeho bydliště a jak daleko jste případně ochotni dojíždět do jiné než spádové školy.

Také v případě delší vzdálenosti je nutno neopomíjet potřebu časného ranního vstávání dítěte i celé rodiny. Ve své praxi jsem několikrát zažila usínající a vyčerpané děti, které vstávaly i v pět hodin ráno. Tam jde potom vzdělávání stranou a děti dávají přirozeně najevo, že je toho na ně moc.

Biologickýpsychologický komfort rodiny je tedy naprosto zásadní. Je již prokázáno, že dítě dosahuje největších pokroků v učení, pokud je psychicky „v pohodě“ (viz např. články o well-being). Pokud si z dostupných škol nevyberete, je tu ještě možnost tzv. domácího vzdělávání.

Velikost školy a její fungování

Při výběru školy toto hraje velkou roli. Jinak bude fungovat škola, která vzdělává více jak 500 dětí a jinak malotřídka v menší vesnici. Zde si ujasněte, co je pro Vás důležité.

Rodiče, jste vítáni

Otevřenost školypřístup k rodičům jako partnerům je potřebný. Školy dnes standardně nabízí „den otevřených dveří“, kdy si můžete prohlédnout prostory školy a případně diskutovat s vedením školy a učiteli.

Tradičně se také většinou realizují návštěvy předškoláků z mateřských škol v prvních třídách spádové základní školy (toto je však organizováno školami, rodiče nebývají zpravidla přizváni).

Skvělé je, pokud škola nabízí účast na vzdělávacích nebo volnočasových programech ještě před oficiálním nástupem dítěte do školy (např. letní akce, tvořivé dílny pro rodiče a děti, zahradní slavnosti pro zájemce o docházku apod.). Získáte tím obrovskou příležitost prostředí školy lépe poznat ještě před zahájením školního roku.

Škola s dobrým jménem

Jako rodiče máte možnost si ověřit kvalitu školy z více zdrojů. Můžete zjišťovat zkušenosti rodičů ve svém okolí a sdílet své zážitky např. na sociálních sítích (tam ale pozor na skrytou reklamu, notorické stěžovatele apod.).

Pokud se jedná o školu vedenou v Rejstříku škol MŠMT (veřejné školy, velká část soukromých škol), lze si také ověřit, jak je škola hodnocena Českou školní inspekcí. Registr inspekčních zpráv je volně k dispozici na jejich webových stránkách.

Někomu může připadat text zpráv hodně odborný, ale nenechte se odradit. Zejména kapitoly hodnocení průběhuvýsledků vzdělávání Vám mohou být přínosem. V závěru jsou také vyhodnoceny silné stránky školy i její příležitosti ke zlepšení.

Školy také mnohdy samy informují o svých aktivitách, aktuálních pedagogických tématech nebo svém zaměření prostřednictvím příspěvků do místních novin nebo v rámci sociálních sítí či publikování na webových stránkách.

Kvalitní škola umožňuje rodičům podílet se na chodu školy, jednat s vedením školy (den otevřených dveří, konzultační hodiny) a sdělovat případné stížnosti (i např. anonymně), které následně aktivně řeší.

Radostné učení, ne mučení

V prostorách školy by měl být volně přístupný Školní vzdělávací program, který Vám pomůže nahlédnout do pedagogické praxe realizované na škole.

Považuji za důležité zejména to, jakým způsobem škola pečuje o individuální potřeby dítěte (každé dítě je jiné, má jinou úroveň dovedností, schopností a znalostí), zda má dítě možnost volby (výběr činností, materiálu, náročnosti úkolu apod.), jestli má spolurozhodovací právo a v neposlední řadě, jaké formymetody vzdělávání škola využívá.

Skvělé je, pokud máte možnost si ověřit, jak škola aplikuje Školní vzdělávací program do praxe (pokud škola např. nabízí ukázkové hodiny).

Již dávno víme, že předávání hotových poznatků není efektivní (učitel mluví a mluví, ukazuje …, děti jsou pasivními „přijímači informací“), přesto v mnoha školách tento jev stále přetrvává.

Za ideální považuji tu školu, která rozvíjí spolupráci dětí ve dvojicích/skupinách. Nebojí se zkoušet nové metody a vzdělávací přístupy a ověřuje si jejich účinnost. Uplatňuje k dětem partnerskou komunikacirespektující přístup. Učitel je zde v roli laskavého a trpělivého průvodce, který umí pozorovat, naslouchat druhým i adekvátně reagovat. Děti mají možnost experimentovat, hrát si, učit se pomocí všech smyslů, chybovat bez odsudků (chyba je vnímána jako dar k rozvoji), tvořit a aktivně poznávat svět (např. exkurze, učení v přírodě, výlety).

Nebojte se ptát. Věřím, že kvalitní škola Vám ráda poskytne odpovědi. Pozorujte. Pokud např. narazíte na to, že škola deklaruje respektování individuálních potřeb každého dítěte a rozvoj jeho tvořivosti, ale např. na nástěnce je jeden obrázek jako druhý, tak něco tady nesedí.

Pokud máte možnost, všímejte si také, jak děti přirozeně ve škole reagují. Důležité je např., zda se otevřeně ptají a přistupují k učiteli s důvěrou. Pokud to lze, ověřte si, jaká je atmosféra (nálada) ve třídě (smích, přirozená diskuse dětí s učitelem a mezi sebou nebo naopak napjaté ticho, monolog učitele apod.).

Výhodou je, když máte možnost poznat učitele předem (vše je o lidech) a dozvědět se o nich něco více (kvalifikace, zkušenosti, pedagogické názory). Práce by je měla bavit (děti to velice rychle poznají) a měli by mít zájem se dál rozvíjet a pracovat na sobě. Takovému člověku není na obtíž konzultační hodina s Vámi rodiči, udělá pro děti více, než musí. To je základní pilíř.

Bohužel jsem se ve své praxi setkala i s učiteli, kteří snad ani neměli rádi děti nebo byli už téměř vyhořelí. A právě ti mohou dětem a jejich vývoji skutečně ublížit. Proto je podle mě výběr školy (i učitelů) tak podstatný.


Držím Vám palce, ať najdete pro Vaše dítě to „pravé ořechové“ a pokud budete potřebovat individuální konzultaci v oblasti předškolního vzdělávání, jsem tu pro Vás.

Můžete se také přihlásit k odběru našich novinek.

*Tento článek je úpravou a aktualizací první verze, která byla zveřejněna 10. ledna 2023

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *