Podpora rodin

Podpora rodin

  • Konzultace v oblasti předškolního vzdělávání, např. před nástupem dítěte do mateřské školy (pomoc s výběrem vhodného předškolního zařízení zejména pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, tipy pro ulehčení adaptace na nové prostředí a pro nastavení spolupráce a komunikace se školou), podpora a strategie pro jednání a řešení problému s mateřskou školou aj.
  • Specializovaná příprava pro vstup dítěte do první třídy základní školy prostřednictvím hry a zajišťování dalších činností pro rozvoj vzdělávacího potenciálu předškolního dítěte
  • Realizace zajímavých herních či pohybových aktivit v přírodě

Zajištění podpory rodinám je nastavováno individuálně a vychází z jejich potřeb.

V rámci individuální přípravy dítěte pro vstup do základní školy jsou prostřednictvím hry rozvíjeny všechny potřebné oblasti. Součástí je tvorba portfolia dítěte, kde jsou zaznamenávány a dokládány jeho pokroky (fotografie z činností, kresby apod.). Předložením portfolia dítěte při zápisu do prvního ročníku základní školy získají učitelé základní a strukturovaný přehled o aktuálních dovednostech, schopnostech a znalostech dítěte. Cena za předškolní přípravu je stanovována individuálně dle celkového rozsahu a místa realizace služby. V případě zájmu nám můžete zaslat nezávaznou poptávku

KONZULTACE je možné realizovat osobně (místo dle dohody – Praha a blízké okolí) nebo online. Po zjištění potřeb rodiny jsou analyzovány dostupné informace a následně stanovena doporučení a možnosti. V ceně konzultace je i případné telefonické jednání se školou (např. zjišťování podmínek školy pro vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami aj.). Rodina obdrží písemný přehled doporučení/možností, včetně dalších souvisejících informačních materiálů, webových odkazů a kontaktů. Pokud uvítáte naší podporu v olbasti předškolního vzdělávání, zarezervujte si termín konzultace.