O nás

O nás

Mgr. Kateřina Procházková

Autorka projektu Radostné učení

Pedagogika je mou celoživotní volbou a radostí. Profesně se vnímám jako průvodce dětí k jejich vlastní radosti z učení a poznávání světa. Zajímám se o moderní metody vzdělávání a inovativní přístupy, které jdou dětem „naproti“. Cílem mé práce je také empatická a laskavá podpora rodičů i učitelů, protože jejich spokojenost vede i ke spokojenosti dětí.

Více o mně:

  • Mám více než 10 let praxe v oboru

Chtěla jsem toho ve své pedagogické praxi hodně vyzkoušet, zažít „na vlastní kůži“. Působila jsem ve věkově smíšených třídách v mateřských školách i třídách věkově stejnorodých. Zažila jsem i práci ve speciální škole. Vyzkoušela jsem si vzdělávání s nižším počtem dětí i ve třídě naplněné až „po strop“. Seznámila jsem se s alternativním vzděláváním i vzděláváním v soukromých školách. Několik let jsem vedla centrum pro předškolní děti, kde rodiče byli vnímáni jako partneři. Zkušenosti mám i s vedením rozmanitých volnočasových aktivit nebo workshopů i s individuální podporou dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Měla jsem také obrovskou příležitost sledovat více jak 100 vzdělávacích procesů v rozmanitých školách. Mohu tak sdílet příklady dobré praxe a poskytovat adekvátní podporu tam, kde je potřeba.

  • Jsem podporovatel, účastník a nadšenec celoživotního učení

Jsem „stále na cestě“, dál se učím, pracuji na svém osobnostním rozvoji a snažím se poučit se svých chyb. Myslím, že pro mě jako průvodce je vědomá práce na sobě a učení na základě vnitřní motivace naprostou nezbytností. Nebylo tomu tak vždycky. Krátce po střední škole jsem tvrdila, že už nebudu „nikdy“ studovat. Moje cesta k dalšímu studiu na vysoké škole byla tedy mnohem složitější, ale o to hodnotnější. Jsem jasným důkazem, že vše je možné.

  • Má práce mě opravdu baví, vnímám ji jako smysluplnou i potřebnou

Ve vzdělávání kladu důraz na respektování jedinečnosti každého dítěte a nastavení vzájemné důvěry i příjemné atmosféry. Dalším pilířem je umožnění/příprava četných vzdělávacích příležitostí pro to, aby se dítě mohlo učit hrou nebo prostřednictvím spolupráce s ostatními dětmi a mohlo se rozvíjet na základě svého zájmu a potřeb.

Přítomnost dětí mi vždy připomene žít „teď a tady“ a radovat se z maličkostí.

Nezbytnou součástí mé práce je sdílení informací a naslouchání potřebám rodičů a učitelů (zejména těm začínajícím), protože jen tak bude má podpora skutečně účinná.

Důvody, proč si mě vybrat pro spolupráci v bodech:

  • Uplatňování metod a vzdělávacích přístupů, které jdou dětem naproti a které podporují spolupráci učitelů a rodičů
  • Dlouhodobá praxe v oboru, nadhled a objektivita
  • Zkušenost ze sledování více jak 100 vzdělávacích procesů v rozmanitých školách
  • Vysokoškolské pedagogické vzdělání
  • Osvědčení o absolvování úřednické zkoušky z oboru Školství, mládež a tělovýchova (2020)
  • Průběžné další vzdělávání

Díky své práci jsem měla tu čest poznat skvělé lidi a odborníky, kterým fandím a s radostí s nimi spolupracuji: