Pro Vás

Máte předškolní dítě v individuálním (tzv. „domácím“) vzdělávání?  

Máte předškolní dítě v individuálním (tzv. „domácím“) vzdělávání?  

V následujícím textu Vám přinášíme několik základních informací, které by Vám mohly pomoci k lepší orientaci v této problematice. Pojďme si nejprve ujasnit některé pojmy: Praxe je taková, že Vám příslušná mateřská škola (kde je dítě zapsáno k individuálnímu vzdělávání) nejprve doporučí oblasti, v kterých má být dítě rozvíjeno. Tyto oblasti vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV), což je dokument, kterým se řídí předškolní zařízení uvedená v Rejstříku MŠMT (veřejné mateřské školy, část soukromých škol). Následně tato mateřská škola…

Čti Dále Čti Dále

Jak doma podpořit dítě v jeho vlastní tvořivosti a poznávání světa?

Jak doma podpořit dítě v jeho vlastní tvořivosti a poznávání světa?

Tento příspěvek vychází z rozhovorů s rodiči dětí předškolního věku, kteří se dotazovali, jak upravit domácí prostředí, aby podporovalo rozvoj jejich dětí. Zaměříme se tedy na několik základních činností, kterým se může věnovat dítě i samo a které zasluhují určitou úpravu domácího prostředí: Jak už je v Radostném učení zvykem, inspirujeme se v pedagogice, ale tipy uzpůsobíme domácím podmínkám. Nutno ale zmínit, že přesto, že se v příspěvku opíráme i o vlastní pedagogickou zkušenost, není žádný tip univerzálně platný. Hledejte si jako rodiče svou vlastní…

Čti Dále Čti Dále

Je podpora pro začínající učitele dostatečná?

Je podpora pro začínající učitele dostatečná?

Prostřednictvím tohoto příspěvku sdílím zkušenosti několika začínajících učitelů s cílem pomoci dalším lidem, kteří se nachází v podobné situaci. Mnozí učitelé, kteří nastupují po škole do zaměstnání, mají své ideály a nadšení do práce. Často brzy zjistí, že skutečná vzdělávací realita je jiná než si původně představovali. A tady je myslím důležité, koho na své první vzdělávací cestě potkáme. V některých příbězích je to inspirující zkušený učitel, který ví, že vše má svůj čas a že si svou cestu postupně každý…

Čti Dále Čti Dále

Jak je to s odpočíváním v mateřské škole?

Jak je to s odpočíváním v mateřské škole?

V současné době je téma poobědového odpočívání v mateřské škole (dále MŠ) stále aktuální. Tento příspěvek je krátkým zamyšlením nad touto problematikou zejména z pohledu Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV), mých praktických zkušeností i příkladů z rozmanitých MŠ. RVP PV tvoří obecně závazný rámec pro tvorbu školních vzdělávacích programů MŠ uvedených v Rejstříku MŠMT (veřejné školy, velká část soukromých škol). Jaké konkrétní povinnosti vyplývají z RVP PV? „V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých…

Čti Dále Čti Dále

Jakou školu (mateřskou, základní) vybrat pro své dítě

Jakou školu (mateřskou, základní) vybrat pro své dítě

Níže předkládám některé praktické tipy, které Vám mohou pomoci při výběru té správné školy pro Vaše dítě. Pokud tento materiál pomůže jednomu z Vás, splnil svůj účel. Přeji Vám, ať najdete takovou školu, kde bude Vaše dítě spokojené a bude se s radostí rozvíjet a učit. Kdo hledá, ten najde Dnes už máme naštěstí více možností výběru. Zejména ve větších městech nemusíte volit pouze svou „spádovou“ školu. Zatím je vzdělávání mimo „hlavní proud“ nazýváno jako alternativní, ale je klidně možné,…

Čti Dále Čti Dále