Pro Vás

Pro Vás

  • Jak je to s odpočíváním v mateřské škole?

    V současné době je téma poobědového odpočívání v mateřské škole (dále MŠ) stále aktuální. Tento příspěvek je krátkým zamyšlením nad touto problematikou zejména z pohledu Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV), mých praktických zkušeností i příkladů z rozmanitých MŠ. RVP PV tvoří obecně závazný rámec pro tvorbu školních vzdělávacích programů MŠ uvedených v Rejstříku MŠMT (veřejné školy, velká část soukromých škol). Jaké konkrétní povinnosti vyplývají z RVP PV? „V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých…

    Read More Read More


  • Jakou školu (mateřskou, základní) vybrat pro své dítě

    Níže předkládám některé praktické tipy, které Vám mohou pomoci při výběru té správné školy pro Vaše dítě. Pokud tento materiál pomůže jednomu z Vás, splnil svůj účel. Přeji Vám, ať najdete takovou školu, kde bude Vaše dítě spokojené a bude se s radostí rozvíjet a učit. Kdo hledá, ten najde Dnes už máme naštěstí více možností výběru. Zejména ve větších městech nemusíte volit pouze svou „spádovou“ školu. Zatím je vzdělávání mimo „hlavní proud“ nazýváno jako alternativní, ale je klidně možné,…

    Read More Read More