Jak je to s odpočíváním v mateřské škole?

Jak je to s odpočíváním v mateřské škole?

odpočívání ve školce

Téma poobědového odpočívání v mateřské škole (dále školka“ nebo MŠ) je stále aktuální a diskutované.

Tento příspěvek pro rodiče je krátkým zamyšlením nad touto problematikou zejména z pohledu Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV) i mých praktických zkušeností.

RVP PV tvoří obecně závazný rámec pro tvorbu školních vzdělávacích programů MŠ uvedených v rejstříku MŠMT.

Jaké konkrétní povinnosti vyplývají z RVP PV?

„V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí (např. dětem s nižší potřebou spánku je nabízen jiný klidný program namísto odpočinku na lůžku). Donucovat děti ke spánku na lůžku je nepřípustné“ (RVP PV, platná verze od 1. září 2021, bod 7.2).

Tedy každé dítě má nárok na respektování jeho individuálních potřeb.

Tyto potřeby mohou být každý den jiné, např. v souvislosti s realizovaným programem ve školce.

Také nemusí souviset s věkem dítěte. Nejmladší dítě může mít nižší potřebu spánku, a naopak předškolák může mít někdy (nebo vždy) potřebu spát.

Organizace odpoledního odpočívání:

V praxi to může vypadat tak, že děti po obědě krátce relaxují a některé usínají. Děti s nižší potřebou spánku by měly mít poté možnost vstát, převléknout se (pokud jsou v pyžamu) a věnovat se klidnému programu (hra, tvořivé aktivity aj.).

Organizace odpoledního odpočívání závisí na prostorových podmínkách školky. Výhodou je oddělená ložnice a herna, kde se děti vzájemně neruší, ovšem průvodce (učitel/ka) musí zajistit dohled v obou místnostech.

Zásadní je nastavení pravidel chování. Viděla jsem několikrát realizaci diferencovaného odpočinku i v menší místnosti (spící i nespící děti pohromadě) a fungovalo to.


Nerespektující odpolední odpočívání může být důvodem, proč dítě začne docházku do MŠ odmítat.

Máte dítě, které teprve čeká „velký krok“ do nového prostředí školky? Tak to se bude hodit Adaptace hravě.

Ukazuje možnosti, jak smyslové vnímání, podpora obrazem a strukturou mohou být dětem prospěšné právě v období adaptace.

Jsou to „drobné korálky“ (jednoduché techniky, pomůcky a tipy), které mohou v konečném důsledku adaptaci na školku usnadnit.

*Tento článek je úpravou a aktualizací první verze, která byla zveřejněna 23. února 2023

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *