Browsed by
Category: Školka

Jak je to s odpočíváním v mateřské škole?

Jak je to s odpočíváním v mateřské škole?

Téma poobědového odpočívání v mateřské škole (dále „školka“ nebo MŠ) je stále aktuální a diskutované. Tento příspěvek pro rodiče je krátkým zamyšlením nad touto problematikou zejména z pohledu Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV) i mých praktických zkušeností. RVP PV tvoří obecně závazný rámec pro tvorbu školních vzdělávacích programů MŠ uvedených v Rejstříku MŠMT. Jaké konkrétní povinnosti vyplývají z RVP PV? „V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí (např. dětem s nižší potřebou spánku je nabízen jiný klidný program namísto odpočinku…

Čti Dále Čti Dále

Jakou školu (mateřskou, základní) vybrat pro své dítě?

Jakou školu (mateřskou, základní) vybrat pro své dítě?

Níže předkládám některé praktické tipy, které Vám mohou pomoci při výběru té správné školy pro Vaše dítě. Pokud tento materiál pomůže jednomu z Vás, splnil svůj účel. Přeji Vám, ať najdete takovou školu, kde bude Vaše dítě spokojené a bude se s radostí rozvíjet a učit. Kdo hledá, ten najde Dnes už máme naštěstí více možností výběru. Zejména ve větších městech nemusíte volit pouze svou „spádovou“ školu. Zatím je vzdělávání mimo „hlavní proud“ nazýváno jako alternativní, ale je klidně možné, že vzhledem k současnému vývoji budou…

Čti Dále Čti Dále