Browsed by
Author: Kateřina Procházková

autorka projektu Radostné učení
Jak je to s odpočíváním v mateřské škole?

Jak je to s odpočíváním v mateřské škole?

Téma poobědového odpočívání v mateřské škole (dále „školka“ nebo MŠ) je stále aktuální a diskutované. Tento příspěvek pro rodiče je krátkým zamyšlením nad touto problematikou zejména z pohledu Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV) i mých praktických zkušeností. RVP PV tvoří obecně závazný rámec pro tvorbu školních vzdělávacích programů MŠ uvedených v Rejstříku MŠMT. Jaké konkrétní povinnosti vyplývají z RVP PV? „V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí (např. dětem s nižší potřebou spánku je nabízen jiný klidný program namísto odpočinku…

Čti Dále Čti Dále

Jakou školu (mateřskou, základní) vybrat pro své dítě?

Jakou školu (mateřskou, základní) vybrat pro své dítě?

Níže předkládám některé praktické tipy, které Vám mohou pomoci při výběru té správné školy pro Vaše dítě. Pokud tento materiál pomůže jednomu z Vás, splnil svůj účel. Přeji Vám, ať najdete takovou školu, kde bude Vaše dítě spokojené a bude se s radostí rozvíjet a učit. Kdo hledá, ten najde Dnes už máme naštěstí více možností výběru. Zejména ve větších městech nemusíte volit pouze svou „spádovou“ školu. Zatím je vzdělávání mimo „hlavní proud“ nazýváno jako alternativní, ale je klidně možné, že vzhledem k současnému vývoji budou…

Čti Dále Čti Dále

Vzdělávací desatero pro rodiče předškolních dětí

Vzdělávací desatero pro rodiče předškolních dětí

V následujícím textu se dozvíte praktické tipy, které můžete uplatnit při podpoře a rozvoji Vašeho potomka. V předškolním období se již dítě zpravidla setkává s řízenými nebo částečně řízenými vzdělávacími činnostmi (např. předškolní příprava). To, jakým způsobem aktivity nabízíme a na co bereme ohledy, může zásadně ovlivnit vnitřní motivaci dítěte k učení. Jelikož jsme se bohužel setkali i s tím, že už takto malé děti zažívají tlak na výkon a jsou jim předkládány úkoly nepřiměřené věku, pokládáme tento příspěvek za důležitý. Opíráme se zde o pedagogiku, naše vlastní zkušenosti a vzdělávací praxi. Jak…

Čti Dále Čti Dále

Máte předškolní dítě v individuálním (tzv. domácím) vzdělávání?

Máte předškolní dítě v individuálním (tzv. domácím) vzdělávání?

V následujícím textu Vám přinášíme několik základních informací, které by Vám mohly pomoci k lepší orientaci v této problematice. Ujasnění některých pojmů: Praxe je taková, že Vám příslušná mateřská škola (kde je dítě zapsáno k individuálnímu vzdělávání) nejprve doporučí oblasti, v kterých má být dítě rozvíjeno. Tyto oblasti vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV), což je dokument, kterým se řídí předškolní zařízení uvedená v Rejstříku MŠMT (např. veřejné mateřské školy, část soukromých škol). Následně tato mateřská škola zjišťuje, kam se dítě za určité období posunulo…

Čti Dále Čti Dále

Jak doma podpořit dítě v jeho vlastní tvořivosti a poznávání?

Jak doma podpořit dítě v jeho vlastní tvořivosti a poznávání?

Tento příspěvek vychází z rozhovorů s rodiči dětí předškolního věku, kteří se dotazovali, jak upravit domácí prostředí, aby podporovalo rozvoj jejich dětí. Zaměříme se tedy na několik základních činností, kterým se může věnovat dítě i samo a které zasluhují určitou úpravu domácího prostředí: Jak už je v Radostném učení zvykem, inspirujeme se v pedagogice, ale tipy uzpůsobíme domácím podmínkám. Nutno ale zmínit, že přesto, že se v příspěvku opíráme i o vlastní zkušenosti, není žádný tip univerzálně platný. Hledejte si jako rodiče svou vlastní cestu a pokud na ní zohledníte aktuální…

Čti Dále Čti Dále

Je podpora pro začínající učitele dostatečná?

Je podpora pro začínající učitele dostatečná?

Prostřednictvím tohoto příspěvku sdílím zkušenosti několika začínajících učitelů s cílem pomoci dalším lidem, kteří se nachází v podobné situaci. Mnozí učitelé, kteří nastupují po škole do zaměstnání, mají své ideály a nadšení do práce. Často brzy zjistí, že skutečná vzdělávací realita je jiná než si původně představovali. A tady je myslím důležité, koho na své první vzdělávací cestě potkáme. V některých příbězích je to inspirující zkušený učitel, který ví, že vše má svůj čas a že si svou cestu postupně každý najde. Jindy dochází k setkání s typem člověka,…

Čti Dále Čti Dále