Browsed by
Author: Kateřina Procházková

autorka projektu Radostné učení
Pět tipů před nástupem do školky

Pět tipů před nástupem do školky

Cítíte mravenčení v břiše z nástupu dítěte do školky? Na pomoc posílám několik tipů, které by mohly být inspirací v hledání a zkoumání možností podpory přímo pro konkrétní dítě. „Školkou“ nazývám všechna předškolní zařízení (veřejná, soukromá i alternativní). V Radostném učení se nám líbí proměna role učitele do role průvodce. Proto v textu používám pojem „průvodce“, nikoli „učitel/ka“. 1. Kamarádi společně Někteří rodiče se, např. prostřednictvím sociálních sítí, domlouvají na společném setkávání dětí ještě před začátkem školního roku. Děti tak získají cennou příležitost poznat nové kamarády, s kterými se…

Čti Dále Čti Dále

Jak je to s odpočíváním v mateřské škole?

Jak je to s odpočíváním v mateřské škole?

Téma poobědového odpočívání v mateřské škole (dále „školka“ nebo MŠ) je stále aktuální a diskutované. Tento příspěvek pro rodiče je krátkým zamyšlením nad touto problematikou zejména z pohledu Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV) i mých praktických zkušeností. RVP PV tvoří obecně závazný rámec pro tvorbu školních vzdělávacích programů MŠ uvedených v rejstříku MŠMT. Jaké konkrétní povinnosti vyplývají z RVP PV? „V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí (např. dětem s nižší potřebou spánku je nabízen jiný klidný program namísto odpočinku…

Čti Dále Čti Dále

Jakou školu (mateřskou, základní) vybrat?

Jakou školu (mateřskou, základní) vybrat?

Níže předkládám některé praktické tipy, které by se vám mohly při výběru školy hodit. Kdo hledá, ten najde Dnes už máme naštěstí více možností výběru. Zejména ve větších městech nemusíte volit pouze „spádovou“ školu. Informujte se tedy o všech dostupných možnostech vzdělávání (veřejné, komunitní a soukromé školy, centra pro předškolní děti, individuální nebo skupinové hlídání s programem, dětské skupiny apod.). Souhrnné informace vám pomohou rozhodnout se správně. Promyslete si, jaké máte požadavky na vzdálenost školy od místa bydliště a jak daleko jste případně ochotni dojíždět do…

Čti Dále Čti Dále

Vzdělávací desatero pro rodiče předškolních dětí

Vzdělávací desatero pro rodiče předškolních dětí

V následujícím textu se dozvíte praktické tipy, které můžete uplatnit při podpoře a rozvoji vašeho potomka. V předškolním období se již dítě zpravidla setkává s řízenými nebo částečně řízenými vzdělávacími činnostmi (např. předškolní příprava). To, jakým způsobem aktivity nabízíme a na co bereme ohledy, může zásadně ovlivnit vnitřní motivaci dítěte k učení. Jelikož jsme se bohužel setkali i s tím, že už takto malé děti zažívají tlak na výkon a jsou jim předkládány úkoly nepřiměřené věku, pokládáme tento příspěvek za důležitý. Opíráme se zde o pedagogiku, naše vlastní zkušenosti a vzdělávací praxi. Jak…

Čti Dále Čti Dále

Máte předškolní dítě v individuálním (tzv. domácím) vzdělávání?

Máte předškolní dítě v individuálním (tzv. domácím) vzdělávání?

V následujícím textu přinášíme několik základních informací, které by mohly pomoci k lepší orientaci v této problematice. Ujasnění některých pojmů: Praxe je taková, že příslušná mateřská škola (kde je dítě zapsáno k individuálnímu vzdělávání) vám nejprve doporučí oblasti, v kterých má být dítě rozvíjeno. Tyto oblasti vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV), což je dokument, kterým se řídí předškolní zařízení uvedená v rejstříku MŠMT (např. veřejné mateřské školy, část soukromých škol). Následně tato mateřská škola zjišťuje, kam se dítě za určité období posunulo např. v propojení a praktickém…

Čti Dále Čti Dále

Jak doma podpořit dítě v jeho vlastní tvořivosti a poznávání?

Jak doma podpořit dítě v jeho vlastní tvořivosti a poznávání?

Tento příspěvek vychází z rozhovorů s rodiči dětí předškolního věku, kteří se dotazovali, jak upravit domácí prostředí, aby podporovalo rozvoj jejich dětí. Zaměříme se tedy na několik základních činností, kterým se může věnovat dítě i samo a které zasluhují určitou úpravu domácího prostředí: Jak už je v Radostném učení zvykem, inspirujeme se v pedagogice, ale tipy uzpůsobujeme domácím podmínkám. Nutno ale zmínit, že přesto, že se v příspěvku opíráme i o vlastní zkušenosti, není žádný tip univerzálně platný. Hledejte si jako rodiče svou vlastní cestu a pokud na ní zohledníte aktuální…

Čti Dále Čti Dále