Browsed by
Category: Předškolní DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Máte předškolní dítě v individuálním (tzv. domácím) vzdělávání?

Máte předškolní dítě v individuálním (tzv. domácím) vzdělávání?

V následujícím textu Vám přinášíme několik základních informací, které by Vám mohly pomoci k lepší orientaci v této problematice. Ujasnění některých pojmů: Praxe je taková, že Vám příslušná mateřská škola (kde je dítě zapsáno k individuálnímu vzdělávání) nejprve doporučí oblasti, v kterých má být dítě rozvíjeno. Tyto oblasti vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV), což je dokument, kterým se řídí předškolní zařízení uvedená v Rejstříku MŠMT (např. veřejné mateřské školy, část soukromých škol). Následně tato mateřská škola zjišťuje, kam se dítě za určité období posunulo…

Čti Dále Čti Dále