Máte předškolní dítě v individuálním (tzv. domácím) vzdělávání?

Máte předškolní dítě v individuálním (tzv. domácím) vzdělávání?

domácí vzdělávání předškoláka

V následujícím textu přinášíme několik základních informací, které by mohly pomoci k lepší orientaci v této problematice.

Ujasnění některých pojmů:

Praxe je taková, že příslušná mateřská škola (kde je dítě zapsáno k individuálnímu vzdělávání) vám nejprve doporučí oblasti, v kterých má být dítě rozvíjeno.

Tyto oblasti vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV), což je dokument, kterým se řídí předškolní zařízení uvedená v rejstříku MŠMT (např. veřejné mateřské školy, část soukromých škol).

Následně tato mateřská škola zjišťuje, kam se dítě za určité období posunulo např. v propojení a praktickém využití některých znalostí, schopností a dovedností. Ověří „úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech“ (dále ověření).

Očekávané výstupy jsou vymezeny v RVP PV a jsou formulovány pro období, kdy dítě předškolní vzdělávání ukončuje. Zdůrazňujeme, že dosažení těchto výstupů „není pro dítě povinné“ (viz RVP PV).

Inspirace z RVP PV:

V tomto veřejně přístupném dokumentu můžete získat i inspiraci pro vzdělávací aktivity, které lze jednoduše upravit pro vzdělávání v domácích podmínkách.

Jedná se právě o kapitolu nazvanou „vzdělávací oblasti“ a v ní uvedené body „vzdělávací nabídka“, která je vymezena pro každou z pěti oblastí (Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět).

Tam naleznete příklady činností pro rozvoj dítěte. Akorát si místo „co učitel nabízí“ dosadíte „co rodič nabízí“.

Praxe ověřování v mateřské škole:

Pro uklidnění nejprve uvádím, že se jedná o ověření, nikoli o přezkoušení. Není tedy možné, aby dítě u ověření neuspělo!

Není určen jednotný postup realizace ověření (odkaz na metodické doporučení MŠMT viz níže). Způsob ověření (včetně termínů) si mateřské školy stanovují ve svém školním řádu (školský zákon, § 34b, odstavec 3).

Stává se, že dítě v novém neznámém prostředí odmítne spolupracovat. Toto vnímám jako přirozenou reakci dětí, které potřebují pro adaptaci na nové situace více času.

Mateřské školy by s tímto měly počítat a cílit rozhovor hlavně na vás rodiče a případně lze dítě jen pozorovat při hře (pokud ji neodmítne).

V těchto případech může být velkým přínosem portfolio, které dokládá posun dítěte v jednotlivých oblastech (volná kresba, pracovní listy, fotografie ze společných aktivit a akcí, zájmových kroužků apod.).

Ale nutno zmínit, že ani portfolio není povinné.

Jak je to s ukončením individuálního vzdělávání mateřskou školou?

Mateřská škola ukončí individuální vzdělávání pouze v případě, že nezajistíte účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (školský zákon, § 34b, odstavec 4).

Vzdělávací výsledky a projevy dítěte u ověření nemohou být důvodem pro ukončení individuálního vzdělávání mateřskou školou.

Mateřská škola doporučuje další postup, ale záleží jen na vás, jestli se budete tímto doporučením řídit. V tomto případě plně odpovídáte za kvalitu vzdělávání svého předškoláka.

Další informace:

Přikládáme také odkaz na Metodické doporučení MŠMT k průběhu individuálního vzdělávání dětí v mateřských školách a ověření dosahování očekávaných výstupů, kde naleznete další potřebné informace.

Výše uvedený dokument a příslušná ustanovení školského zákona mohou být oporou, když v mateřské škole narazíte na nepochopení pojmu „ověření“.

Z naší praxe víme, že ověření mohou probíhat naprosto respektujícím a empatickým způsobem a mohou se stát milou vzpomínkou.

A takové ověření dětem přejeme!


Pokud byl pro vás článek užitečný, můžete se přihlásit k odběru našich novinek a zajistit si pravidelnou inspiraci i informace z projektu Radostné učení. 

V této oblasti vám můžeme také nabídnout individuální konzultace. V ceně je i případné telefonické zjišťování aktuálních podmínek ve vybrané mateřské škole (podrobnosti k způsobu ověřování, vstřícnost mateřské školy aj.).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *