Máte předškolní dítě v individuálním (tzv. „domácím“) vzdělávání?  

Máte předškolní dítě v individuálním (tzv. „domácím“) vzdělávání?  

V následujícím textu Vám přinášíme několik základních informací, které by Vám mohly pomoci k lepší orientaci v této problematice.

Pojďme si nejprve ujasnit některé pojmy:

Praxe je taková, že Vám příslušná mateřská škola (kde je dítě zapsáno k individuálnímu vzdělávání) nejprve doporučí oblasti, v kterých má být dítě rozvíjeno.

Tyto oblasti vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV), což je dokument, kterým se řídí předškolní zařízení uvedená v Rejstříku MŠMT (veřejné mateřské školy, část soukromých škol).

Následně tato mateřská škola ověřuje, kam se dítě za určité období posunulo např. v propojení a praktickém využití některých znalostí, schopností, dovedností aj. Odborně je to nazýváno jako „ověření dosahování očekávaných výstupů“ (dále ověření).

Očekávané výstupy jsou definovány v RVP PV a popisují, co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže. Tedy na konci předškolního období, nikoli v době ověření!

Také zdůrazňujeme, že dosažení těchto výstupů „není pro dítě povinné“ (viz RVP PV).

A jak může být pro Vás RVP PV užitečný?

Možná Vás překvapí, že v tomto veřejně přístupném dokumentu můžete získat i inspiraci pro vzdělávací aktivity, které lze jednoduše převést do vzdělávání v domácích podmínkách.

Jedná se právě o kapitolu nazvanou „Vzdělávací oblasti“ a v ní uvedené body „vzdělávací nabídka“, která je vymezena pro každou z pěti oblastí (Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět).

Tam naleznete příklady činností pro rozvoj dítěte. Akorát si místo „co učitel nabízí“ dosadíte „co rodič nabízí“.

Jak je to s ověřením v mateřské škole?

Pro Vaše uklidnění nejprve uvádíme, že se jedná o ověření, nikoli o přezkoušení. Není tedy možné, aby Vaše dítě u ověření neuspělo!

Stává se, že dítě v novém neznámém prostředí odmítne spolupracovat. Toto vnímáme jako přirozenou reakci některých dětí, které potřebují pro adaptaci na nové situace více času.

Mateřské školy by s tímto měly počítat a cílit rozhovor hlavně na Vás rodiče a případně dítě jen pozorovat při hře (pokud ji také neodmítne).

V těchto případech může být velkým přínosem portfolio, které dokládá posun dítěte v jednotlivých oblastech (volná kresba, pracovní listy, fotografie ze společných aktivit a akcí, z kroužků apod.)

Ale nutno zmínit, že ani portfolio není povinné.

Jak je to s ukončením individuálního vzdělávání mateřskou školou?

Mateřská škola může ukončit individuální vzdělávání pouze v případě, že nezajistíte účast dítěte na ověření, a to ani v náhradním termínu (Školský zákon, § 34b, odstavec 4).

Vzdělávací výsledky a projevy dítěte u ověření nemohou být důvodem pro ukončení individuálního vzdělávání mateřskou školou.

Mateřská škola doporučuje další postup, ale je jen na Vás, jestli se budete doporučením řídit. Za kvalitu vzdělávání svého předškolního dítěte v tomto případě plně odpovídáte Vy, zákonný zástupce.

Další informace:

Přikládáme také odkaz na metodické doporučení MŠMT k průběhu individuálního vzdělávání dětí v mateřských školách a ověření dosahování očekávaných výstupů, kde je srozumitelně uvedeno, že ověření není přezkoušení a naleznete tam i další potřebné informace.

Výše uvedený dokument i příslušná ustanovení Školského zákona Vám mohou být oporou, když v mateřské škole narazíte na nepochopení pojmu „ověření“.

Z naší praxe víme, že ověření mohou probíhat naprosto respektujícím a empatickým způsobem a mohou se stát pro děti milou vzpomínkou.

A takové ověření Vám přejeme!

Též Vás zveme ke sledování naší facebookové stránky, kde naleznete i inspiraci pro předškolní přípravu hrou, kterou můžete uplatnit i při vzdělávání dítěte doma.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *