Browsed by
Category: Vzdělávání

Vzdělávací desatero pro rodiče předškolních dětí

Vzdělávací desatero pro rodiče předškolních dětí

V následujícím textu se dozvíte praktické tipy, které můžete uplatnit při podpoře a rozvoji vašeho potomka. V předškolním období se již dítě zpravidla setkává s řízenými nebo částečně řízenými vzdělávacími činnostmi (např. předškolní příprava). To, jakým způsobem aktivity nabízíme a na co bereme ohledy, může zásadně ovlivnit vnitřní motivaci dítěte k učení. Jelikož jsme se bohužel setkali i s tím, že už takto malé děti zažívají tlak na výkon a jsou jim předkládány úkoly nepřiměřené věku, pokládáme tento příspěvek za důležitý. Opíráme se zde o pedagogiku, naše vlastní zkušenosti a vzdělávací praxi. Jak…

Čti Dále Čti Dále

Jak doma podpořit dítě v jeho vlastní tvořivosti a poznávání?

Jak doma podpořit dítě v jeho vlastní tvořivosti a poznávání?

Tento příspěvek vychází z rozhovorů s rodiči dětí předškolního věku, kteří se dotazovali, jak upravit domácí prostředí, aby podporovalo rozvoj jejich dětí. Zaměříme se tedy na několik základních činností, kterým se může věnovat dítě i samo a které zasluhují určitou úpravu domácího prostředí: Jak už je v Radostném učení zvykem, inspirujeme se v pedagogice, ale tipy uzpůsobujeme domácím podmínkám. Nutno ale zmínit, že přesto, že se v příspěvku opíráme i o vlastní zkušenosti, není žádný tip univerzálně platný. Hledejte si jako rodiče svou vlastní cestu a pokud na ní zohledníte aktuální…

Čti Dále Čti Dále