Jak doma podpořit dítě v jeho vlastní tvořivosti a poznávání?

Jak doma podpořit dítě v jeho vlastní tvořivosti a poznávání?

Rozvoj tvořivosti

Tento příspěvek vychází z rozhovorů s rodiči dětí předškolního věku, kteří se dotazovali, jak upravit domácí prostředí, aby podporovalo rozvoj jejich dětí.

Zaměříme se tedy na několik základních činností, kterým se může věnovat dítě i samo a které zasluhují určitou úpravu domácího prostředí:

  • Hra,
  • tvořivost a experimentování,
  • pohyb.

Jak už je v Radostném učení zvykem, inspirujeme se v pedagogice, ale tipy uzpůsobujeme domácím podmínkám.

Nutno ale zmínit, že přesto, že se v příspěvku opíráme i o vlastní zkušenosti, není žádný tip univerzálně platný.

Hledejte si jako rodiče svou vlastní cestu a pokud na ní zohledníte aktuální potřebyzájmy dítěte, můžete jen získat. My vás rádi na takovéto cestě podpoříme.

Hra:

Děti si rády hrají na zemi a z toho je dobré vycházet i při přípravě podnětného domácího prostředí.

Použít můžete např. dětské kusové koberce, kdy lze motiv na koberci volně doplnit stavbou nebo hrou.

Pro děti předškolního věku jsou také zajímavé menší herní koutky, kde mohou rozvíjet svou námětovou hru (hry na někoho nebo něco).

Takové vybavení však není nutné. Každá rodina má jiné možnosti i preference.

Hlavní je, aby dítě mělo doma dostatek příležitostí pro spontánní hru a mělo volný přístup k hračkám.

Hračky můžete uložit do menších boxů, s kterými lze bezpečně manipulovat (např. plastová krabice na kolečkách).

Pokud jsou průhledné, dítě rovnou vidí, co uvnitř je. Pokud ne, můžete obsah vyfotografovat a fotografii nalepit na box. To může dítěti pomoci při volbě aktivity i při samostatném úklidu po hře (ví, kam co patří).

Setkávám se i s tím, že je dítě zahlceno velkým množstvím nabízených hraček a má poté problém si vybrat nebo přebíhá od jedné aktivity k druhé (chce vyzkoušet vše).

Stačí zvolit určitý výběr hraček, který odpovídá věku a schopnostem dítěte a ten pravidelně měnit (ty nejoblíbenější hračky necháváme, ostatní obměňujeme, znovu nabízíme po nějaké době).

Tvořivost a experimentování:

Má vaše dítě doma koutek, kde může spontánně tvořit a experimentovat a kde má k dispozici rozmanité pomůcky? Ne? Určitě doporučuji!

Je velký rozdíl, pokud vás musí o pomůcky dítě poprosit (a mnohdy ho ani nenapadnou) a to, když má různý materiál a pomůcky volně dostupné.

Nabídku opět uzpůsobujeme zájmu, věku a schopnostem dítěte. Vždy zajistíme bezpečnost (aby nejmladší děti neměly k dispozici drobné předměty, které mohou spolknout apod.).

Dítě tak může mít postupně k dispozici např. výtvarné potřeby, rozmanité materiály pro pozorování i tvoření skupin (např. přírodniny), časopisy pro vystřihování obrázků nebo prohlížení, různé hlavolamy aj.

Základem je se nejprve naučit s jednotlivými pomůckami pracovat (např. stříhání, malování a úklid po něm).

Dovednost můžeme dítěti nejprve předvést (příležitost pozorovat). Poté děláme aktivitu společně (zajišťujeme dopomoc). Pak už jen dění sledujeme, jsme k dispozici, pokud bude potřeba.

Jestliže má dítě pomůcky na „svém“ místě, postupně se učí, že si za jejich stav a úklid místa odpovídá samo (např. nezavřené lepidlo vyschne a už ho nebude moci použít apod.).

Pohyb:

Tak tady je pochopitelné, že máte doma každý jiné možnosti. Zůstanu tedy u samotného základu a to je, aby dítě mělo možnost často střídat sedavé aktivity s pohybovými (např. činnosti u stolku a volný pohyb po prostoru).

Můžete také vyzkoušet jednoduché pohybové aktivity, které lze realizovat i doma (střídání lezení se zvednutými koleny a chůze v rytmu básně nebo písně, pohybová reakce na signál, nápodoba pohybu některých zvířat aj.).

Jako velmi důležitý a prospěšný vnímám každodenní pobyt venku (výjimkou jsou opravdu nepříznivé klimatické podmínky nebo nemoc).

Dítě venku nalezne mnoho příležitostí, jak zdokonalovat svou pohybovou obratnost (např. chůze po nerovném terénu, překonávání překážek, lezení po nízkých stromech a prolézačkách) i další impulzy pro svůj rozvoj a poznávání světa.


Pokud byl pro vás článek užitečný, můžete se přihlásit k odběru našich novinek a zajistit si pravidelnou inspiraci i informace z projektu Radostné učení. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *