Jak doma podpořit dítě v jeho vlastní tvořivosti a poznávání světa?

Jak doma podpořit dítě v jeho vlastní tvořivosti a poznávání světa?

Tento příspěvek vychází z rozhovorů s rodiči dětí předškolního věku, kteří se dotazovali, jak upravit domácí prostředí, aby podporovalo rozvoj jejich dětí.

Zaměříme se tedy na několik základních činností, kterým se může věnovat dítě i samo a které zasluhují určitou úpravu domácího prostředí:

  • Hra
  • Tvořivost a experimentování
  • Pohyb

Jak už je v Radostném učení zvykem, inspirujeme se v pedagogice, ale tipy uzpůsobíme domácím podmínkám.

Nutno ale zmínit, že přesto, že se v příspěvku opíráme i o vlastní pedagogickou zkušenost, není žádný tip univerzálně platný. Hledejte si jako rodiče svou vlastní „cestu“ a pokud na ní zohledníte aktuální potřebu a zájem Vašeho dítěte, můžete jen získat. My Vás rádi na takovéto „cestě“ podpoříme.

Hra:

Děti si rády hrají na zemi a z toho je dobré vycházet i při přípravě podnětného domácího prostředí. Oblíbené jsou např. koberce už s nakreslenými silnicemi, železnicemi, domky apod., kdy dítě kresbu na koberci volně doplňuje stavbou nebo hrou. Pro děti předškolního věku jsou také zajímavé menší herní koutky, kde mohou rozvíjet svou námětovou hru (hry na někoho nebo něco). Takové vybavení není však nutné, každý rodič má jiné možnosti i přání.

Hlavní je, aby dítě mělo doma dostatek příležitostí pro spontánní hru a mělo volný přístup k hračkám.

Setkávám se i s tím, že je dítě zahlceno velkým množstvím nabízených hraček a má poté problém si vybrat nebo přebíhá od jedné aktivity k druhé (chce vyzkoušet vše).

Myslím, že úplně stačí, když má dítě k dispozici dva až tři menší boxy, které obsahují alespoň jednu stavebnici. Tyto boxy má dítě volně přístupné a může s nimi bezpečně manipulovat (např. plastová krabice na kolečkách).

Pokud jsou boxy průhledné, dítě rovnou vidí, co v krabici je. Pokud ne, můžete obsah krabice vyfotografovat a fotografii nalepit na box. To může dítěti pomoci při volbě aktivity i při samostatném úklidu po hře (ví, kam co patří).

Nabídku hraček a stavebnic v boxech pravidelně obměňujeme podle zájmu dítěte (ty nejoblíbenější necháváme, ostatní měníme).

Není tedy potřeba dětem kupovat stále nové a nové hračky. Stačí nabízet vždy určitý výběr hraček odpovídající věku a schopnostem dítěte a ten pravidelně měnit.

Zažila jsem, že dítě bylo z hračky, která mu byla znovu nabídnuta po delší době, nadšené tak, jako by to byla hračka nová.

Tvořivost a experimentování:

Má Vaše dítě doma koutek, kde může spontánně tvořit a experimentovat a kde má k dispozici rozmanité pomůcky? Ne? Určitě velmi doporučuji!

Je velký rozdíl, pokud Vás musí o vyndání pomůcek dítě prosit (a mnohdy dítě ani nenapadnou) a to, když má různý materiál a pomůcky volně dostupné.

Nabídku opět uzpůsobujeme zájmu, věku a schopnostem dítěte. Vždy zajistíme bezpečnost (např. aby nejmladší děti neměly k dispozici drobné předměty, u kterých hrozí, že je spolknou apod.).

Dítě přibližně pětileté a starší už může mít na výběr např. čtvrtky, barevné papíry, lepidlo, vodové barvy, voskovky nebo pastelky, modelínu, dětské nůžky, materiál pro pozorování, přesýpání i tvoření skupin (dle velikosti, barvy, společného znaku apod.), časopisy pro vystřihování obrázků nebo prohlížení, samolepky apod.

Základem je dítě nejprve naučit s jednotlivými pomůckami pracovat (např. stříhání, malování a úklid po něm).

Aktivitu zpočátku děláme s dítětem (zajišťujeme dopomoc) a poté už dítě jen zpovzdálí sledujeme, jsme mu k dispozici, pokud bude potřebovat.

Jestliže má dítě pomůcky na „svém“ místě, postupně se učí, že si za stav pomůcek a úklid místa odpovídá samo (např. nezavřené lepidlo vyschne a už ho nebude moci použít apod.).

Pohyb:

Tak tady je pochopitelné, že máte doma každý jiné možnosti. Zůstanu tedy u samotného základu a to je, aby dítě mělo možnost často střídat sedavé aktivity s pohybovými (např. činnosti u stolku a volný pohyb po prostoru).

Můžete také dítě inspirovat např. pomocí jednoduchých pohybových her, které lze realizovat i doma (střídání lezení se zvednutými koleny a chůze v rytmu básně, pohybová reakce na signál, nápodoba pohybu některých zvířat aj.).

Jako velmi důležitý a prospěšný vnímám každodenní pobyt venku (výjimkou jsou opravdu nepříznivé klimatické podmínky nebo nemoc dítěte).

Dítě venku nalezne mnoho příležitostí, jak zdokonalovat svou pohybovou obratnost (např. chůze po nerovném terénu, překonávání překážek, lezení po nízkých stromech a prolézačkách) i další impulzy pro svůj rozvoj a poznávání světa.

Pokud uvítáte inspiraci pro herní aktivity a činnosti venku (pro děti přibližně od 2 do 7 let), stáhněte si ZDARMA náš e-book „Hrajeme si v přírodě“

Další tipy a příspěvky na pestrá pedagogická témata naleznete na naší facebookové stránce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *